Minder stikstofuitstoot

Stichting Duinbehoud werkt aan minder stikstofuitstoot

Je kunt geen krant openslaan of het gaat over stikstof. We hebben er teveel van. Stikstof verdringt de oorspronkelijke natuur. In de duinen kun je dat goed merken. De kruidenrijke graslanden met veel vlinder- en insectensoorten zijn in omvang afgenomen, terwijl grassen, brandnetels en bramen juist toenemen. Zij groeien door stikstof harder dan de duinplanten van voedselarme zandgronden.

Zorgen voor de duinen

Stichting Duinbehoud vindt het belangrijk dat we goed voor onze duinen zorgen. Mensen hebben de duinen en het strand nodig om uit te waaien en tot rust te komen. Ook het leven van talrijke bijzondere dieren en planten hangt af van de staat van de duinen. Duinbehoud zet zich daar jaar in jaar uit actief voor in. Het werk van de stichting, die voor het grootste deel uit vrijwilligers bestaat, is niet altijd even zichtbaar. Toch zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet.

Duinbehoud komt op voor de natuur

Schadelijke activiteiten vlakbij de duinen, zoals bouwprojecten of zware industrie, remt Duinbehoud met juridische procedures af. Onlangs nog werd één van de grootste uitstoters in Nederland, Tata Steel, door de rechtbank veroordeeld voor het overtreden van milieuregels.
Ook Circuit Park Zandvoort wordt door de stichting op de vingers getikt. Het circuit heeft een stikstofuitstoot die vergelijkbaar is met twee melkveehouderijen en het ligt midden in een Natura 2000-gebied. In mei zal de Raad van State uitspraak doen over juridische procedures die Duinbehoud samen met een aantal andere partijen heeft aangespannen.

Hulp voor kwetsbare soorten

Soms neemt de stichting juist een ondersteunende in plaats van een kritische rol in. Dan wordt geadviseerd om extra te maaien, heide te plaggen of stikstofrijke grond af te voeren. Zo worden kwetsbare soorten geholpen. De voedselarme zandlaag die daarbij tevoorschijn komt, is een betere voedingsbodem voor de kruidenrijke begroeiing in de duinen.

Help mee

Duinbehoud neemt ook deel aan het overleg met provincies over de stikstofaanpak en komt met belangrijke initiatieven die de stikstofuitstoot verder laten afnemen. Draag jij de natuur in de duinen ook een warm hart toe? Neem een kijkje op www.duinbehoud.nl. Als je zelf iets wilt doen, dan kun je het werk van Duinbehoud steunen met een kleine donatie: www.duinbehoud.nl/helpmee. Namens de duinen, bedankt