Op zoek naar Grote tijm

Grote tijm is een warmte-minnende plant die je vaak tegenkomt in de Nederlandse duinen. De naam, in het Latijn Thymus, leent zich voor velerlei uitleg waaronder ‘balsemkruid’, ‘offerkruid’ en ‘energieopwekkend kruid’. Dit geeft wel aan dat de plant zeer werd gewaardeerd. In de Middeleeuwen vormde dit nietige plantje zelfs het symbool voor moed en kracht. Menige verliefde jonkvrouw borduurde in die tijd met vaardige hand een afbeelding van tijm op het kleurige sjaaltje, dat zij voor aanvang van het toernooi overhandigde aan haar favoriete toernooiridder.

Zielen van vermoorde personen zouden hun toevlucht zoeken in de bloemen omdat de duivel de plant niet kon luchten of zien. Om die reden werd tijm vaak op kerkhoven aangeplant. Aanvankelijk werd grote tijm ook als keukenkruid gebruikt maar uit die functie is hij ontheven na de intrede van de uit Zuid-Europa afkomstige ‘echte tijm’ die veel aromatischer is. Ook in medisch opzicht moest grote tijm het onderspit delven tegen zijn Zuid-Europese neef. De grootste faam verwierf deze tijm zich bij de bestrijding van “engborstigheyt (astma) en kinckhoest”. De juistheid van die oude diagnose blijkt wel uit het feit dat er bij dergelijke aandoeningen nog steeds een beroep wordt gedaan op tijmsiroop.