Route "Rondje Ballum"

Historie |

Ballum is altijd klein geweest. Dirk Smit sprak de beroemde woorden: ‘Al is ons Ballumpje nog zo klein… Het kan er heel gezellig zijn!’ Hij doelde hiermee op de prettige sfeer in het dorp en de goede onderlinge relaties van de bewoners.

Op de plek waar nu het gemeentehuis staat, stond een slot. Ameland was onafhankelijk; op het slot werd naar eigen wetten recht gesproken. Voor het dorp Ballum betekende het slot veel werkgelegen-heid. Bij het slot stond een grote boerderij met stallen. Hier was de stoeterij van Ameland gevestigd. Deze stelde de boeren in de gelegen-heid om te fokken met hun paarden, hetgeen zeer voordelig was voor de boeren. Door slecht onderhoud raakte het slot zo vervallen dat het in 

1829 werd afgebroken. Het puin werd aan buureiland Terschelling verkocht om er de zeedijk mee te verzwaren.

In het baarhuis op het kerkhofje herinnert de grote grafsteen van Duco van Cammingha aan deze roemruchtige tijd.

De preekstoel, een magnifiek kunstwerk dat ooit de slotkapel van de Van Cammingha’s sierde, doet nog steeds dienst in de Nederlands Hervormde kerk in Ballum. Naast de Nederlands Hervormde kerk heeft Ballum een Doopsgezinde Vermaning, een klein zaalkerkje uit 1883.

In het beschermde dorpsgezicht staan veel oude woningen met ankerdateringen uit de 18e eeuw. De oude boerderijen in de dorpskern herinneren aan 

het agrarisch verleden. Anders dan in Hollum deed men in Ballum eigenlijk niet aan visvangst.

Het hoofdberoep was voor de meeste Ballumers de landbouw en de veeteelt. In Ballum hebben de boeren, net als in Buren, altijd veel schapen gehouden.

Aan de rand van het dorp ligt een klein vliegveldje waar de luchtvaartsport wordt uitgeoefend. In geval van nood, bij ernstige ziekte of ongeval of wanneer het eiland in zware winters geïsoleerd raakt, zorgt het vliegveld voor een snelle luchtbrug naar het vasteland.

Met zijn 300 inwoners is Ballum het kleinste dorp op Ameland.

De route start op het parkeerterrein aan de Strandweg in Ballum tegenover Plaza ’t Kruuspunt.

10 juli 2020 12:41

Rondje Ballum

  • Afstand 3.02 km
  • Tijd 37 min
  • Snelheid 4.8 km/h
  • Min altitude 1 m
  • Top 5 m
  • Klim 13 m
  • Aflopend 13 m
  • Distance Instructions

1. Plaza 't Kruuspunt

Altitude: 2 m
Adres: Strandweg 11, 9162 EV Ballum, Nederland

2. Start Rondje Ballum

Altitude: 2 m
Adres: Unnamed Road, 9162 EV Ballum, Nederland

Het beginpunt is de Strandweg.

Vanaf de parkeerplaats tegenover Plaza 't Kruuspunt loopt u richting het dorp.

3. Strandweg nr. 3

Altitude: 3 m
Adres: Strandweg 3, 9162 EV Ballum, Nederland

Aan de rechterkant van de weg staat huize Catharina. Hier staan in de tuin kakebiën (Amelands voor walvisbeenderen) in de tuin.

4. Strandweg nr. 1

Altitude: 3 m
Adres: Strandweg 1, 9162 EV Ballum, Nederland

Dit is het voormalig armenhuis van de Doopsgezinde kerk. De drie huisjes waren vroeger met een gang met elkaar verbonden. De bogen van de gang zijn nog zichtbaar. Op de steen staat bovenaan NSD. Dit is een afkorting voor: Nihil Sine Deo en betekent: Niets zonder God. Als datum staat genoemd 24 oktober 1659. Sempertitis proximus esto betekent: Hij zal altijd naast je zijn.

U volgt de pijltjes en bij Supermarkt Manje gaat u links de Nesserweg in. Aan de Nesserweg staan aan beide zijden verbouwde boerderijen.

5. De Amelander, uitgever

Altitude: 3 m
Adres: Strandweg 1, 9162 EV Ballum, Nederland

6. Supermarkt Spar Manje

Altitude: 3 m
Adres: Strandweg 2, 9162 EV Ballum, Nederland

7. Nobel, Suites en penthouses

Altitude: 3 m
Adres: Nesserweg 18, 9162 ET Ballum, Nederland

8. Nesserweg nr. 16

Altitude: 3 m
Adres: Nesserweg 14, 9162 ET Ballum, Nederland

Op nummer 16 was vanaf 1902 het postkantoor gehuisvest.

9. Nesserweg nr. 8

Altitude: 2 m
Adres: Nesserweg 8, 9162 ET Ballum, Nederland

Dit is een stuurmanswoning uit de commandeurstijd wat blijkt uit één ingemetselde sierrand in de gevel.

10. Museum-landbouwschuur Anton en Piety

Altitude: 2 m
Adres: Nesserweg 6, 9162 ET Ballum, Nederland

Ervaar het boerenleven in de schuur van Anton en Piety Nagtegaal. Documenten uit het verleden en de tastbare voorwerpen van vroeger. Je krijgt een beeld van het boerenleven, de geschiedenis en de herinneringen aan de tijd van toen.

11. Huisartspraktijk Jacobs

Altitude: 2 m
Adres: Nesserweg 4, 9162 ET Ballum, Nederland

12. De Ouwe Stee

Altitude: 3 m
Adres: Nesserweg 1, 9162 ES Ballum, Nederland

Op nr. 1 is het winkeltje De Ouwe Stee, gevestigd in een monumentale oude boerderij uit 1780. Ageeth verkoopt diverse soorten thee en Oudhollandse snoep in een gezellig ouderwets winkeltje.

13. Veekeringsdijk

Altitude: 1 m
Adres: Ballum, Snikkepad, 9162 ES Ballum, Nederland

Voorbij nummer 1 wordt de Nesserweg afgesloten met door een hek met aan de weerzijden een dam van zoden. Dit herinnert aan de tijd dat het vee nog losliep buiten het dorp. De dijkjes rond de dorpen dienden als veekering, maar ook als zeekering voordat de grote dijken werden aangelegd in 1880.

U loopt vervolgens terug en gaat linksaf de Douwe Klipweg in. Aan het einde van deze straat staat een 125 jaar oude kastanjeboom.

14. 125 jaar oude kastanjeboom

Altitude: 3 m
Adres: Gerrit Kosterweg 2, 9162 EN Ballum, Nederland

Aan het einde van de Douwe Klipweg staat een 125 jaar oude kastanjeboom.

15. Kaapstaander

Altitude: 3 m
Adres: Gerrit Kosterweg 2, 9162 EN Ballum, Nederland

Bij de ingang van het erf aan de linkerkant staat een kaapstaander, een verticale windas afkomstig van een oud zeilschip.

U loopt verder rechtdoor de Stringen in en aan het einde van de weg gaat u rechtsaf de Smitteweg in met links de begraafplaats met het baarhuisje.

16. Amelander bierbrouwerij

Altitude: 1 m
Adres: De Stringen 2, 9162 EX Ballum, Nederland

Halverwege de Smitteweg vindt u de bierbrouwerij van Doeke en Eva Visser.

17. Begraafplaats met baarhuisje

Altitude: 3 m
Adres: Smitteweg 3, 9162 EC Ballum, Nederland

Tot 1884 stond hier de Slotkapel van de adellijke familie van Cammingha. De familie heeft geen nakomelingen meer. Het eiland werd in 1704 gekocht door de Oranjes voor 170.000 Caroli guldens waardoor een koning respectievelijk erf- en vrijheer of erf- en vrijvrouwe van de Heerlijkheid Ameland is.

Vanaf het kerkhof loopt u richting Jelmeraweg.

18. Gemeentehuis

Altitude: 3 m
Adres: Jelmeraweg 1, 9162 EA Ballum, Nederland

Links is de achterzijde van het gemeentehuis te zien. Op deze plek stond het kasteel Jelmerastate, gebouwd in 1425, later het slot van Cammingha's genoemd. Het slot werd in 1829 afgebroken en er was geen geld voor onderhoud.

Linksaf de Jelmeraweg op

19. Herinnering WOII

Altitude: 2 m
Adres: Ballum, Gemeentehuis, 9162 EB Ballum, Nederland

Halverwege de Jelmeraweg is een propeller geplaatst ter nagedachtenis aan de piloten die tijdens WOII boven Ameland zijn omgekomen.

20. Gemeentehuis

Altitude: 3 m
Adres: Jelmeraweg 1, 9162 EA Ballum, Nederland

Aan uw linkerhand staat het gemeentehuis (geopend tijdens kantooruren). Het beeld van de paarden herinnert aan de tijd van de Amelander paardenstoeterij. In de raadszaal hangt een een schilderij van de Koninklijke familie gemaakt door Jan Kruis. Het werd geschonken aan de gemeente Ameland door de toenmalige Koningin Juliana. Zij kreeg het schilderij van het weekblad Libelle ter gelegenheid van haar zeventigste verjaardag.

Vanaf het gemeentehuis rechtsaf richting Camminghastraat.

21. Camminghastraat nr. 5

Altitude: 4 m
Adres: Camminghastraat 5a, 9162 EK Ballum, Nederland

Op nr, 5 was vroeger een winkeltje. Tot 1950 hadden Ballum en de andere dorpen veel kleine winkeltjes. Zo konden de zeemansvrouwen, die weduwe werden, toch voor een eigen inkomen zorgen.

22. Doopsgezinde kerk

Altitude: 4 m
Adres: Camminghastraat 9, 9162 EK Ballum, Nederland

Op nr. 9 staat de voormalige Doopsgezinde kerk, gebouwd door Pieter Jan Ynsen uit Hollum. De kerk is niet meer in gebruik. Hotel Nobel heeft de kerk verbouwd tot hotelsuites.

23. OBS 't Ienster

Altitude: 4 m
Adres: Camminghastraat 11, 9162 EK Ballum, Nederland

Naast de kerk staat OBS't Ienster. Vanaf 1635 wordt in Ballum onderwijs gegeven.

24. Dorpsbrink

Altitude: 5 m
Adres: Camminghastraat 13, 9162 EK Ballum, Nederland

Aan uw rechterhand is de dorpsbrink. Hier was vroeger een brandput. In 1890 kreeg Ballum de eerste brandspuit en stond hier een brandspuithuuske.

De Gerrit Kosterweg in met links op het hoekje slijterij Nobel en daarnaast hotel-restaurant Nobel, een familiebedrijf sinds 1902.

25. Slijterij Nobel

Altitude: 5 m
Adres: Gerrit Kosterweg 16, 9162 EN Ballum, Nederland

26. Hotel-restaurant Nobel

Altitude: 5 m
Adres: Gerrit Kosterweg 16, 9162 EN Ballum, Nederland

27. Gerrit Kosterweg nr. 12

Altitude: 4 m
Adres: Gerrit Kosterweg 12, 9162 EN Ballum, Nederland

Naast hotel-restaurant Nobel is een monumentaal pand. De voorgevel is een zo genaamde commandeursgevel met twee ingemetselde sierranden. Twee randen betekent een kapiteinswoning en één rand een stuurmanswoning. In het tussenstuk van deze lange woning was vroeger een graanmalerij. Baron Rengers, vernoemd in de gelijknamige zijstraat, heeft in zijn functie van dijkgraaf veel moeite gedaan om de eerste ruilverkaveling te Ballum in 1916 te realiseren.

28. Directeurswoning

Altitude: 3 m
Adres: Gerrit Kosterweg 6, 9162 EN Ballum, Nederland

De directeurswoning van de boterfabriek stond op nummer 5 aan de rechterkant van de weg. In WOI werden alle iepen uit het dorp opgestookt om de fabriek in bedrijf te houden.

Terug naar de Camminghastraat waar u rechtsaf slaat.

29. Boterfabriek

Altitude: 3 m
Adres: Gerrit Kosterweg 5, 9162 EN Ballum, Nederland

Op deze plek van de Gerrit Kosterweg was in 1904 een boterfabriek met de naam De Goede Verwachting. De fabriek stond aan de linkerkant van de weg tegenover de directeurswoning.

30. Hervormde kerk

Altitude: 4 m
Adres: Camminghastraat 14, 9162 EM Ballum, Nederland

Aan de rechterkant op nr. 14 staat de Hervormde kerk (1832) met daarnaast de pastorie (1934). In de kerk is een rijk met houtsnijwerk versierde kansel uit 1604, vervaardigd door Cornelis Jelles uit Franeker. De kansel werd in 1771 gekocht voor 33 Caroli guldens. De kerk is als Godshuis nog steeds in gebruik.

31. Toren

Altitude: 4 m
Adres: Camminghastraat 41-17, 9162 EK Ballum, Nederland

Voor de kerk, waar nu de toren staat, stond tot 1775 een houten klokkenhuis. Daarna werd de stenen toren gebouwd die diende als baken voor de scheepvaart. In 1778 werd het aan de toren geplaatste wapen van Willem V vernield door de Franse bezetter. De luidklok van de toren wordt nog steeds gebruikt. Aan weerszijden van de toren stonden een schandpaal en een geselpaal. Deze werden nog tot ver in de negentiende eeuw gebruikt.

32. Camminghastraat nr. 16

Altitude: 4 m
Adres: Camminghastraat 16, 9162 EM Ballum, Nederland

Op nr. 16 was vroeger een boerderij (1880), een bakkerij en het eerste postkantoortje gevestigd. De locatie wordt verbouwd tot hotel.

33. Fietsverhuur Nobel

Altitude: 4 m
Adres: Camminghastraat 20, 9162 EM Ballum, Nederland

Fietsverhuur Nobel

34. Nostalgisch Museum Nobel

Altitude: 4 m
Adres: Camminghastraat 20, 9162 EM Ballum, Nederland

In dit museum wordt het leven weergegeven vanaf 1895 tot en met 1940 in de vorm van winkeltjes, kroeg, kapper en enkele honderdjarige oldtimers.

35. Eetcafé de Boerderij

Altitude: 4 m
Adres: Camminghastraat 22, 9162 EM Ballum, Nederland

Heerlijk eten in een sfeervolle omgeving

36. Camminghastraat nr. 26

Altitude: 3 m
Adres: Camminghastraat 28, 9162 EM Ballum, Nederland

Voor nr. 26 was vroeger een visafslag.

37. Camminghastraat nr. 27

Altitude: 4 m
Adres: Camminghastraat 25, 9162 EK Ballum, Nederland

Op nr. 27 woonde de strandjutter. De woning wordt nu bewoond door Pieter Arjen, zijn zoon.

38. Woonatelier Zilt

Altitude: 4 m
Adres: Camminghastraat 29, 9162 EK Ballum, Nederland

Op nummer 29 stond vroeger een boerderijtje en later was het de werkplaats van de dorpstimmerman. In de zomermaanden is hier woonatelier Zilt gevestigd. Dit is een winkel vol met snuisterijen en woondecoratie.

39. Camminghastraat nr. 31

Altitude: 3 m
Adres: Camminghastraat 31, 9162 EK Ballum, Nederland

Dit huis hoorde bij het Cammingha Slot. Hier was in de periode van de Cammingha's een drinkplaats voor paarden, een herberg en een slachterij. Let op de kakebiën in de tuin.

40. Camminghastraat nr. 39

Altitude: 3 m
Adres: Camminghastraat 39, 9162 EK Ballum, Nederland

Monumentale pand, voormalig kapiteins- en stuurmanswoningen.

41. Camminghastraat nr. 35

Altitude: 3 m
Adres: Camminghastraat 35, 9162 EK Ballum, Nederland

Monumentale pand, voormalige kapiteins- en stuurmanswoningen.

42. Bij Risje

Altitude: 3 m
Adres: Camminghastraat 41, 9162 EK Ballum, Nederland

Nr. 41 was de bakkerij van Leendert Nobel. De bakkerij is in 1976 gesloten. Tot de jaren vijftig kocht men hier nog roggebrood op de kerfstok. Nu is Risje in dit pand gevestigd.

Rechtdoor is het parkeerterrein en bent u aan het einde van de route Rondje Ballum

43. Vliegveld Ameland

Altitude: 1 m
Adres: Ameland Airport, Strandweg 19, 9162 EV Ballum, Nederland

Buiten het dorp, voorbij de minirotonde is het vliegveld, geegaliseerd in 1948 door de boeren van Ballum met hun paarden en wagens. Hiervoor zijn ze door de gemeente beloond met een pakje shag en een borrel.

44. Rijstal Le Cheval

Altitude: 1 m
Adres: Strandweg 15, 9162 EV Ballum, Nederland

Op weg naar het vliegveld direct voorbij de rotonde aan de linkerkant van de weg vindt u Rijstal Le Cheval.

45. Rijstal de Blinkert

Altitude: 1 m
Adres: Strandweg 18, 9162 EV Ballum, Nederland

Even buiten het dorp, voorbij de rotonde en tegenover het vliegveld aan de rechterkant van de weg vindt u rijstal de Blinkert.

46. Camping Roosdunen

Altitude: 2 m
Adres: Bonte Pieten Pad 77, 9162 EV Ballum, Nederland

Op weg naar het strand aan de voet van de duinen ligt camping Roosdunen.

47. Strandpaviljoen Ballum

Altitude: 2 m
Adres: Sternhorst 107, 9162 SC Ballum, Nederland

Aan het einde van de Strandweg op de afscheiding tussen strand en water vindt u strandpaviljoen Ballum. U kunt hier onder het genot van een hapje en een drankje genieten van prachtige vergezichten.